Scenariusze

 1. Matematyczno-przyrodnicza Elżbieta Jurkowska Renata Najwer 7 scenariuszy
  1. MP Jurkowska stacjonarne 1 scenariusz
  2. MP Jurkowska stacjonarne 2 scenariusz
  3. MP Jurkowska stacjonarne 3 scenariusz
  4. MP Niespor e-learning scenariusz 1
  5. MP Niespor e-learning scenariusz 2
  6. MP Niespor e-learning scenariusz 3
  7. MP Niespor e-learning scenariusz 4
 2. Cyfrowe TIK Łukasz Fiebich 2 scenariusze
  1. TIK Fiebich stacjonarne 1 scenariusz
  2. TIK Fiebich e-learning 1 scenariusz
 3. Porozumiewania się w językach obcych Anna Patelska-Górna, Bronisława Niespor 5 scenariuszy
  1. JO e-learning Niespor 1 scenariusz
  2. JO – stacjonarne Patelska 4 scenariusze
   Prezentacja do scenariusza nr 1
   Prezentacja do scenariusza nr 2

   Prezentacja do scenariusza nr 3

   Prezentacja do scenariusza nr 4
 4. Postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej Sławomir Śliwa 6 scenariuszy
  1. PI Śliwa stacjonarne 4 scenariusz
  2. PI Śliwa stacjonarne 3 scenariusz
  3. PI Śliwa stacjonarne 2 scenariusz
  4. PI Śliwa e-learning 2 scenariusz
  5. PI Śliwa stacjonarne 1 scenariusz
  6. PI Śliwa e-learning 1 scenariusz
 5. Umiejętności uczenia się Beata Bułka 5 scenariuszy
  1. US Bułka stacjonarne 4 scenariusz
  2. US Bułka stacjonarne 5 scenariusz
  3. US Bułka stacjonarne 3 scenariusz
  4. US Bułka stacjonarne 1 scenariusz
  5. US Bułka stacjonarne 2 scenariusz

Dodatkowe materiały:

1. Porozumiewanie się w językach obcych:
1. Scenariusze
2. Plan Wspomagania Szkoły

3. Diagnoza- narzędzia

4. Style uczenia sie – test diagnostyczny
5. Schemat lekcji
6. Diagnoza – analiza
7. Programy współpracy zagranicznej
8. Scenariusz

9. Tworzenie chmur wyrazowych

10. Filmy animowane

11. Mnemotechniki

12. Answergarden
13. 
Język obcy nowożytny
14. Kompetencje kluczowe

15. Mapy myśli
Mentimeter
16. Narzędzia TIK

2. Kompetencja matematyczno – przyrodnicza:
1. Materiał pomocniczy
2. Metody pracy

3. Podniesienie jakości edukacji matematycznej przyrodniczej

4. Przykładowy scenariusz matematyka kl.1

5. Przykładowy scenariusz

6. Przykładowy scenariusz_w-f kl.1

7. Przykładowy scenariusz kl.1

3. Kompetencja umiejętności uczenia się:
1. Kwestionariusz Kolba
2. WebQuest – budowanie wiedzy
3. Test na style komunikacji
4. Podstawa programowa kl. I-III
5. Projekt – osiedle moich marzeń
6. Diagnoza potrzeb
7. Podstawa programowa kl. IV-VIII
8. Ocenianie kształtujące
9. Metody i techniki aktywizujące pracę ucznia
10. Sposób prawidłowego stosowania metod projektu
11. Pytania do wywiadu z dyrektorem szkoły
12. Test na style uczenia się z półkulami