WSPOMAGANIE

W naszym projekcie wspomaganie jest rozumiane, jako efekt edukacyjny, osiągnięty na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły/nauczycieli. Jego wynikiem będzie nabycie nowych umiejętności przez osoby, które zostaną przeszkolone w danym zakresie tematycznym. Na bieżąco będą tutaj umieszczane wszelkie dokumenty, które mogą być pomocne w przeprowadzeniu wspomagania. W odróżnieniu do zakładki “Projekt” ukazywać się będą tutaj materiały do wykorzystania bez względu na podział kompetencyjny i przydatne nie tylko uczestnikom projektu. Materiały te mogą być dowolnie modyfikowane w zależności od specyfiki placówki. Nie stanowią one zamkniętego katalogu.

Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem
Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kwestionariusz ankiety

Wzór rocznego planu wspomagania

Analiza ankiet i wywiadów z dyrektorami placówek – z podziałem na wszystkie kompetencje