O projekcie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) pod nazwą:

„Efektywne wspomaganie to wyższa jakość edukacji”.

Uzyskanie kompetencji trenerskich, które będą wykorzystywane we współpracy ze szkołami.

Cel projektu:

Projekt zakłada poprawę funkcjonowania instytucji wspomagania szkół, w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym, poprzez zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych, w wyniku udziału 75 osób z województwa opolskiego w szkoleniach i doradztwie przygotowujących do efektywnego wspomagania pracy 75 szkół w okresie od 1.02.2018 – 31.07.2019.

Zaplanowane szkolenia dla uczestników odbywać się będą w dwudniowych blokach (maksymalnie osiem spotkań) w okresie do 10.06.2018 (łącznie 75 godzin).
Każdy z uczestników projektu ma do wyboru jeden z pięciu obszarów kompetencji:

  • TIK (cyfrowo – informatyczny),
  • matematyczno – przyrodniczy,
  • porozumiewania się w językach obcych,
  • postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej,
  • umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczenie.

Po zakończeniu szkoleń, każdy z uczestników otrzyma Certyfikat kompetencji trenerskich oraz Dyplom Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu potwierdzający podniesienie umiejętności zawodowych. Po nabyciu kompetencji trenerskich, każdy z uczestników projektu będzie musiał kompleksowo wspierać wskazaną przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu lub wybraną przez siebie placówkę I lub II stopnia edukacji.

Jeden uczestnik (trener) może wspierać tylko jedną placówkę. O przydziale palcówki będzie decydować kolejność zgłoszenia potwierdzonej rezerwacji przez wybraną szkołę, do biura projektu.

Lista zarezerwowanych placówek objętych wspomaganiem trenera, harmonogram szkoleń oraz inne bieżące informacje będą zamieszczane w zakładce aktualności.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu jest jedynym Beneficjentem realizującym wyżej opisany projekt w województwie opolskim.